Spring naar inhoud

Voordat je je plan instuurt

Lees hieronder hoe de gemeente de plannen toetst op haalbaarheid.

Hoe toetst de gemeente je plan?

 

  • Draagt het plan bij aan één of meerdere thema’s?
  • Is het plan bedoeld voor de stad of haar bewoners? Het kan een idee zijn voor een buurt, een specifieke plek of voor de hele stad.
  • Zijn de kosten van het plan niet hoger dan € 300.000.- ?
  • Kan het plan binnen één jaar worden uitgevoerd?
  • Het plan heeft geen uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter.
  • Valt het plan binnen de wettelijke regelgeving?
  • Is er toestemming van iemand anders nodig om het plan uit te voeren, en zo ja, is die te verkrijgen?
  • Is er een vergunning nodig voor het plan, en is die te verkrijgen?

Mocht een plan met enige aanpassing wel haalbaar zijn, dan overlegt de plantoetser van de gemeente met de indiener van het plan. Als het plan volgens ons niet haalbaar is, kan het niet doorgaan naar de volgende ronde. Daar krijg je dan uiteraard bericht over.

Bij bedragen groter dan € 50.000,- is de gemeente gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Dit kan tot gevolg hebben dat de gemeente meerdere offertes aanvraagt voor de uitvoering van het plan en dat de indiener niet vanzelfsprekend de partij is die het plan kan gaan uitvoeren.

Ga naar het formulier

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren